Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Vergoeding consult en behandeling bij de plastisch chirurg

Gepubliceerd op: 18 maart 2022

Vergoeding eerste consult (oriënterend gesprek)

Of u de kosten van het eerste consult vergoed krijgt, en op welke manier, is afhankelijk van de financiering van de eventuele vervolg behandeling:

  • Zorgverzekeraar vergoedt behandeling (gedeeltelijk)

Als de kosten van de behandeling (gedeeltelijk) door uw zorgverzekeraar worden vergoed, dan betaalt uw zorgverzekeraar ook de kosten van het eerste consult (oriënterend gesprek). U moet dan wel een verwijzing hebben van een (huis)arts. Er wordt wel altijd eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico, als uw eigen risico nog niet verbruikt is.

  • U zou de behandeling zelf moeten betalen en u laat zich niet behandelen

Als u de behandeling volledig zelf moet betalen en u besluit zich niet te laten behandelen, dan vergoedt uw zorgverzekeraar wél de kosten van het eerste consult. U dient wel verwezen te zijn door een (huis)arts. Er wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico, als uw eigen risico nog niet verbruikt is.

  • U betaalt behandeling zelf en laat zich behandelen

Als u besluit u te laten behandelen en u betaalt de volledige behandeling zelf, dan worden de kosten van het eerste consult niet (bij u) in rekening gebracht door het ziekenhuis. Dit geldt alleen als u binnen 90 dagen na het eerste consult een aanbetaling heeft gedaan van minimaal 25% van het bedrag in de offerte voor de behandeling. Anders moet u het eerste consult wel zelf betalen.
 
  • Geen verwijzing

Natuurlijk kunt u ook zonder verwijzing van een (huis)arts terecht voor een oriënterend gesprek, maar de kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Vergoeding van de kosten van de behandeling

De kosten van een behandeling worden niet altijd (helemaal) door de zorgverzekeraar vergoedt.
Is een vergoeding door de zorgverzekeraar wel een mogelijkheid, dan vult de plastisch chirurg een aanvraagformulier in voor uw zorgverzekeraar met betrekking tot de door u gewenste behandeling. U of de plastisch chirurg stuurt deze aanvraag naar uw zorgverzekeraar. (Dit is afhankelijk van bij wie u verzekerd bent). Vervolgens krijgt u bericht van uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de behandeling. Dit verschilt namelijk per zorgverzekeraar en hangt af van hoe u verzekerd bent.

Behandeling wordt niet vergoed

Betaalt u de behandeling volledig zelf en vergoedt uw zorgverzekeraar de gevraagde behandeling niet, dan kunt u de gewenste behandeling uiteraard wel uit laten voeren door de plastisch chirurg in het Slingeland Ziekenhuis. De plastisch chirurg voert de behandeling dan uit namens de Plastische Kliniek: de privékliniek van de plastisch chirurgen binnen de muren van het Slingeland Ziekenhuis.

Offerte van Plastische Kliniek

Wanneer u (een deel van) de kosten van de behandeling zelf moet betalen, kunt u bij de secretaresse van de plastisch chirurgen een vrijblijvende offerte van de Plastische Kliniek opvragen. Het bedrag in deze offerte is gebaseerd op het uurtarief en de benodigdheden voor de behandeling (zoals de narcose en de opnameduur). Het bedrag dient u voorafgaand aan de behandeling te betalen.

Extra kosten niet in offerte

In principe bevat deze offerte van de Plastische Kliniek alle kosten. Echter, bij iedere chirurgische behandeling kunnen complicaties of infecties ontstaan. Ook kan de klacht terugkomen of kan de behandeling niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Aanvullende behandelingen (wel of niet noodzakelijk) zijn niet opgenomen in de offerte. Mocht u extra kosten maken, bijvoorbeeld omdat u langer opgenomen wordt dan vooraf afgesproken, dan ontvangt u een extra factuur die u zelf moet betalen.

Behandeling wordt gedeeltelijk vergoed

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling slechts gedeeltelijk vergoedt (bijvoorbeeld maximaal 1.000 euro of 75% van de kosten). Een voorwaarde van de zorgverzekeraar is dan altijd dat de behandeling volgens het landelijk geldende DBC-tarief wordt gedeclareerd. Het DBC-tarief van uw voorgestelde behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het ziekenhuis, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 98 35. U kunt ook een e-mail sturen naar tarieven@slingeland.nl

Tip:
U doet er in het geval van gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar, verstandig aan om ook het tarief op te vragen dat de Plastische Kliniek hanteert. De Plastische Kliniek is de privékliniek van de plastisch chirurgen binnen de muren van het Slingeland Ziekenhuis.
In veel gevallen blijkt de prijs van de Plastische Kliniek voor de behandeling namelijk lager te zijn dan het bedrag dat u zelf moet betalen als u de behandeling declareert bij uw zorgverzekeraar en u een gedeeltelijke vergoeding krijgt.

Dat het bedrag volgens het landelijk geldende DBC-tarief hoger is dan het bedrag in de offerte van de Plastische Kliniek komt doordat het DBC-tarief is gebaseerd op de landelijk gemiddelde kosten voor de betreffende ingreep. (Patiënten met een slechte gezondheid maken meer kosten bij dezelfde behandeling. Hierdoor stijgen de gemiddelde kosten. Dit is verrekend in het DBC-tarief. Een gezonde patiënt betaalt dus hetzelfde (hogere) gemiddelde bedrag als iemand met een slechte gezondheid.)

Als uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoedt, is het aan u om goed af te wegen wat voor u het meest gunstig is:

  • U maakt gebruik van het DBC-tarief. U krijgt de rekening van het ziekenhuis na de behandeling thuisgestuurd en zorgt voor betaling aan het ziekenhuis. U declareert de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar.
  • U maakt gebruik van het tarief in de offerte van de Plastische Kliniek en betaalt dus het totale bedrag zelf, voorafgaand aan de behandeling. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de behandeling in dat geval niet.

Tot de dag voor de behandeling kunt u beslissen of u kiest voor het tarief in de offerte of het landelijke DBC-tarief. Op de dag van de behandeling en na de behandeling kunt u dit besluit niet meer wijzigen.
 

Vragen over vergoedingen en polisvoorwaarden

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

Vragen over de behandeling

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

Laatst bijgewerkt op: 21 maart 2022

PRIJSLIJST

PRIJSLIJST

cosmetische behandelingen

Borstimplantaat.
Reconstructie na kanker standaard vergoed, behalve bij borstkanker