KenniscentrumAlgemene informatie › Colofon en disclaimer › Colofon en disclaimer

Colofon en disclaimer

Hoewel de informatie op de online kenniscentra van het Slingeland Ziekenhuis permanent zo actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en behouden van de inhoud van deze website(s). Het Slingeland Ziekenhuis neemt geen verantwoordelijkheid voor het foutief gebruik van de geboden informatie, een verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan. Het Slingeland Ziekenhuis sluit alle aansprakelijkheid voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van, of in enig opzicht verband houdt met de informatie op deze website. De reacties die geplaatst worden op het Blog vallen buiten de controle van het Slingeland Ziekenhuis. Het ziekenhuis kan derhalve nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de geplaatste reacties of berichten. Aan deze berichten en reacties kunnen geen rechten worden ontleend.

De geboden informatie op het kenniscentrum kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door de arts, maar is een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij ernstige lichamelijke klachten direct de huisarts, behandelend specialist of de Spoedeisende Hulp.
Uiteraard stellen wij het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden aan ons meldt (redactie@slingeland.nl).
Zie ook: Responsible Disclosure

Bescherming persoonsgegevens

Het Slingeland Ziekenhuis vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken de eventueel door u verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de afhandeling van uw informatieverzoek, aanvraag of reactie.
Als u een reactieformulier invult of een e-mailbericht stuurt, kan het Slingeland Ziekenhuis de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tijdens de verzending niet garanderen.

Algemene betalingsvoorwaarden

Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van het Slingeland Ziekenhuis worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan redactie@slingeland.nl.

Links

Op deze website van het Slingeland Ziekenhuis is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van het Slingeland Ziekenhuis en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Colofon

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van medewerkers en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis. Teksten zijn mede gebaseerd op Gezondheidsplus informatie van Stimulansz. Reacties met betrekking tot de inhoud van deze website kunt u richten tot de afdeling Patiëntenvoorlichting en Communicatie: redactie@slingeland.nl

Redactie kenniscentrum: afdeling Patiëntenvoorlichting en Communicatie Slingeland Ziekenhuis m.m.v. diverse specialisten en zorgverleners.

Content Management systeem, ontwerp en technische realisatie: HPU Internet Services Doetinchem

Vormgeving: - Michael Thé
Afbeeldingen: Shutterstock.com e.a.
Fotografie: Toon Hendriks, Marcel Rekers en Charles Keijser
Deel deze pagina: